Prosimy o wypełnienie formularza

  *UWAGA: Dokładna data i godzina konsultacji zostanie ustalona po weryfikacji i dostępności danego specjalisty.

  Wymagane zgody

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych przez IDEA ORTOPEDIA zgodnie z treścią podstrony.

  Zapoznałem-/am się z regulaminem zajęć fizjoterapeutycznych i akceptuję jego warunki.

  Upoważniam następującą osobę do otrzymywania informacji o stanie mojego zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych:

  Upoważniam następującą osobę do dostępu i uzyskiwania informacji medycznej w moim imieniu:

  Pliki (RTG, CT, skany wyników badań labolatoryjnych, konsultacji/USG ect)

  max 8mb każdy