REGULAMIN ZAJĘĆ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

  1. Pacjent umawia się na zajęcia fizjoterapeutyczne wyłącznie za pośrednictwem Recepcji Idea Ortopedia – osobiście lub telefonicznie pod nr 510 802 052.

  2. Pacjent może rozpocząć rehabilitacje po konsultacji lekarskiej, ze skierowaniem/ wytycznymi dla fizjoterapeuty lub wizycie diagnostycznej u magistra fizjoterapii Idea Ortopedia, który zdecyduje o planie terapii i sposobie postępowania.

  3. Na pierwszą wizytę (diagnostyczną) u magistra fizjoterapii Pacjent zewnętrzny zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dotyczącą problemu dokumentację medyczną. W przypadku braku jasnych wytycznych fizjoterapeuta może skierować Pacjenta na konsultację lekarską.

  4. Pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą jest prowadzone w formie zajęć indywidualnych. Kolejne wizyty umawiane są zgodnie z planem rehabilitacji i ustaleniami między pacjentem, lekarzem a fizjoterapeutą prowadzącym.

  5. Pacjent zgłaszając się na umówioną wizytę informuje w Recepcji o swojej obecności oraz reguluje należność przed zajęciami (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

  6. W przypadku dłuższego planu leczenia można uzyskać rabat poprzez nabycie pakietu na 10 wizyt (ważny przez 5 miesięcy od dnia zakupu).

  7. Na wizytę Pacjent przychodzi z 10-min. wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia czasu na wniesienie opłaty, uzupełnienie dokumentacji, przygotowanie się do wizyty itp.

  8. Do zajęć fizjoterapeutycznych Pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w szatni (strój sportowy, skarpetki, obuwie na zmianę)Korzystanie z szatni przed wizytą jest obowiązkowe.

  9. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia wizyty. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zajęcia fizjoterapeutyczne mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia, a należność za tę wizytę zostanie pobrana w całości (według obowiązującego cennika).

  10. Odwołanie wizyty jest dopuszczalne z wyprzedzeniem 24-godzinnym (telefonicznie lub osobiście w Recepcji) W przypadku nieobecności lub odwołania w dniu Pacjent zobowiązuje się do opłaty 50% ceny wizyty/ oddania wizyty z wykupionego pakietu. Odwoływanie zajęć możliwe jest od pon. do pt. w godzinach otwarcia przychodni (wizytę z poniedziałku należy odwołać najpóźniej w poprzedzający piątek) W przypadku powtarzających się późnych odwołań/nieobecności na zaplanowanych wizytach pozostałe rezerwacje terminów mogą zostać anulowane przez administrację Idea Ortopedia.