Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Idea Ortopedia w celu komunikacji i korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i/lub poczty elektronicznej dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Idea Ortopedia. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Idea Ortopedia, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.